Eläinavusteisuus ja luontohoiva toiminta Hyvinvoivan Hevosen tilalla

Tmi Hyvinvoiva Hevonen toteuttaa eläinavusteista ja liikunnallista hyvinvointitoimintaa. Green Care eli luontohoiva on sateenvarjokäsite, joka tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme Green Care Finland ry:n jäsenyritys.

Tarjoamme eläinavusteista toimintaa talliympäristössä, jossa käytössä ovat hevoset, vuohet ja puput. Eläimen kanssa tapahtuva vuorovaikutus on toiminnan keskeinen voimavara. Toiminta kehittää asiakkaan itsetuntemusta, vastuunottoa, rohkeutta ja hoivaamisen tarvetta.

Olemme keskittyneet erityisesti lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen. Toimintaan osallistuminen ei kuitenkaan edellytä esimerkiksi aiempaa ratsastuskokemusta tai kokemusta eläimistä. Toiminta sopii kaikille, myös erityislapsille ja erityisnuorille. Eläinavusteisuuden vaikuttavuus on todettu erityisesti mielialaan, joten toiminta sopii masennuksesta toipuville sekä aikuisille eri elämäntilanteissa. Toiminta ei ole terapiaa, mutta voi tukea terapiaa ja on kuntoutumista tukevaa toimintaa. Menetelmät, joita käytämme luontohoivatoiminnassa ovat aina ammatillisia, vastuullisia ja tavoitteellisia. Hyvinvointivaikutukset syntyvät toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden, eläinten ja luonnon kautta.

 

Iloa eläimistä, 2 h

Sisältää eläinten hoitamista, käsittelyä, liikuntaa joko metsässä tai ratsastuskentällä ja erilaisia harjoituksia yhdessä eläinten kanssa sekä mehutarjoilun. Toiminta on tavoitteellista ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, joka antaa elämyksiä ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Tehtävät tukevat myös liikunnan ilon löytymistä. Sopii lapsille, nuorille ja aikuisille sekä erityisryhmille. Voidaan toteuttaa 3-4 hengen pienryhmässä tai yksilöllisesti. Toimintaa osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta eläimistä.

 

Myötäkarvaan päivätoiminta, 4 h

Hevosavusteinen toiminta lisää hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Kysymyksessä on elvyttävien ja voimaannuttavien kokemusten tuottamisesta hevosten hoitamisen ja erilaisten tehtävien avulla. Eläinten hoitaminen auttaa ihmistä kokemaan elämänsä mielekkääksi. Hyvinvointia tuottava hevostoiminta on kokonaisvaltaista ja edistää mielialaa, sosiaalisia sekä fyysisiä taitoja.

Päivätoiminta sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville aikuisille sekä nuorille aikuisille ja erityisnuorille päivätoiminnaksi. Yhteys hevosiin syntyy, kun työskentelemme niiden kanssa. Hevonen kommunikoi ihmiselle vastavuoroisesti ja sen kanssa voi kokea monenlaisia tunteita, kuten iloa, onnistumisia ja pettymyksiä. Hevoset ovat jokainen omia persoonia ja tuntemalla niiden käyttäytymistä voi peilata niiden ominaisuuksia omaan persoonaan ja ympärillä oleviin ihmisiin. ”Hevosen kanssa voi oppia tuntemaan kuka sinä olet ja olla se joka sinä olet” -käännös kirjasta Margit Coates, Connecting with horses. Toimintaan osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta eläimistä.